KulturRapport

Den förtrollade zonen. Lekar med tid, rum och identitet under medeltidsveckan på Gotland

I denna avhandling analyserar etnologen Lotten Gustafsson hur medeltiden iscensätts och används i lek och iscensättning inom ramen för festivalen Medeltidsveckan på Gotland. Sedan starten 1984 har Medeltidsveckan på Gotland utvecklats till något av en höjdpunkt i den gotländska turistsäsongen och blivit en etablerad  mötesplats för medeltidsentusiaster både från Sverige och internationellt. Framför allt handlar det om ett folkligt historieskapande som blivit typiskt för vår tid och som sätter egna upplevelser och aktiviteter i centrum, men det handlar också om en verksamhet som har vuxit fram ur ideellt engagemang baserat i lokalsamhället, och i nära samarbete med kommunen och det lokala näringslivet. Avhandlingen bygger på fältarbete som har utförts under 1990-talet och har sin teoretiska grund i lek- och ritualteori samt ingår i en diskussion om kulturarv- och minnespolitik. Tre av festivalens evenemang står i fokus, iscensättningen av Valdemar Atterdags invasion och den så kallade brandskattningen av Visby 1361, den medeltida marknadsgata som arrangeras av Gotlands Fornsal i samarbete med ett stort antal kommersiella och privata aktörer och ett tältläger, där lajvare, kreativa anakronister och andra medeltidsintresserade under samlas och tillsammans iscensatter en medeltidsinspirerad  miljö.

Kultur
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället