KulturRapport

Culture 3.0: A new perspective for the EU 2014-2020 structural funds programming

I denna rapport till EU:s arbetsgrupp för frågor om kulturella och kreativa näringar presenterar den italienske kulturekonomen Pier Luigi Sacco ett kreativitetsfrämjande perspektiv på kulturpolitik och kulturliv som inte bara betonar kulturutbudet utan istället också lägger tonvikten på aktivt kulturutövande. Kulturaktiviteter stärker enligt Sacco förmågan till kreativitet och lärande också på andra områden. De kan också bidra till att stärka den sociala sammanhållningen både lokalt och nationellt, och till att stärka nationens eller regionens position på den internationella arenan. Med ledning av egen och annan forskning föreslår Sacco att framtidens kulturpolitik ska inriktas på att skapa en kultur som kännetecknas av deltagande, vad han kallar ”Culture 3.0”, till skillnad från den på passivt iakttagande inriktade ”Culture 2.0” som har dominerat kulturpolitiken ända sedan den av furstliga mecenater dominerade ”Culture 1.0”. Detta skulle innebära en ny kulturpolitik anpassad för en tid där människorna inte längre finner det tillräckligt att bara lyssna på musik eller se teater, utan också vill spela musik och teater.

Kultur
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället