KulturRapport

Att bilda med bild: En studie av de praktisk-estetiska studiecirklarnas utveckling

Pedagogen Per Hartman har i denna historiska studie analyserat inställningen till studieförbundens praktisk-estetiska verksamhet, framförallt genom en kartläggning av hur praktisk-estetiska studiecirklar har betraktas i bl.a. utredningar och propositioner under 1900-talet. Medan positiva uttalanden om verksamheten har varit frekventa under lång tid har en mer skeptisk inställning ofta haft minst lika stort inflytande i den praktiska hanteringen. Efter att de estetiska cirklarna infördes som kategori i slutet av fyrtiotalet har också flera begränsningar införts i syfte att förhindra vad man uppfattade som lågkvalitativ eller ”hobbybetonad” verksamhet från att vinna insteg i folkbildningen.  Bland annat beslutades att vissa ämnen inte skulle räknas till den bidragsberättigade folkbildningen, däribland sådana som ”sysslar med lek, spel eller hobbyverksamhet”, samt alla ämnen inom sektorerna ”idrott och frilutfsliv”.  Från och med 1970-talet har studieförbunden haft ett kulturpolitiskt uppdrag att möjliggöra ett vidgat deltagande i kvalitativ kulturverksamhet. Också kvalitetsbegreppet har emellertid medfört en ambivalent inställning, i och med att ett spänningsförhållande har uppstått mellan krav på professionell kvalitet och deltagarnas frihet att utforma formerna för sin egen aktivitet. Trots dessa ambivalenser har den praktisk-estetiska verksamheten kommit att utgöra en allt större del av studieförbundens verksamhet.

Kultur
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället