JämställdhetRapport

Women's organizing and public policy in Canada and Sweden

Antologin belyser hur fackföreningar och politiska partier i Kanada och Sverige har förhållit sig till kön och vilken effekt kvinnors organisering har haft på hur politik förstås, utformas och genomförs. Forskare från Sverige och Kanada analyserar och jämför kvinnors organisering och strategier för att utmana och omformulera offentlig politik. Teorier om sociala rörelser används för att förstå de politiska möjlighetsstrukturer som möjliggör vissa handlingar samtidigt som de begränsar andra.

I bokens olika kapitel används en mängd metoder, nämligen policystudier, granskning av lagstiftning och offentliga tryck och intervjuer med aktiva i olika typer av kvinnoorganisationer. Några av de ämnen som undersöks är organisering mot mäns våld mot kvinnor, invandrade kvinnors och lesbiska kvinnors organisering och hur kvinnor har organiserat sig inom fackföreningar och politiska partier.

Relationen mellan kvinnors organisering och staten är i fokus. Särskilt diskuteras kvinnorörelsens balansgång mellan att påverka den offentliga politiken inifrån och samtidigt behålla sin självständighet och ett kritiskt utifrånperspektiv. Både inifrån- och utifrånpositioner behövs i en effektiv kvinnorörelse, menar bokens redaktörer. I Sverige har kvinnorörelsen i linje med folkrörelsetraditionen ofta arbetat från en inifrånposition, tillsammans med tjänstemän, politiker, eller inom andra organisationer. Det har ibland varit en styrka som har gjort att kvinnorörelsen har kunnat påverka politik och lagstiftning. Samtidigt ser de att kvinnorörelsen i Kanada utifrån sin utifrån-position ofta har haft en starkare, mer självständig röst i olika frågor.

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället