JämställdhetRapport

Who are ’we’ to tell..? Black, immigrant and refugee women and the politics of analysing feminist movements

Kapitlet ingår i en antologi om hur kvinnorörelser har utvecklats och vilka utmaningar de möter idag. Pauline Stoltz syfte är att diskutera hur feministiska forskare undersöker kvinnors och en del mäns politiska aktivism i feministiska rörelser runt om i världen. Kapitlet tar sin utgångspunkt i Blackfeministers, tredje världenfeministers och postkoloniala feministers kritik av hur begreppet kvinna används i feministiska sammanhang. Kritiken går ut på att vita kvinnor utgör normen för feministisk politik, samtidigt som frågor om rasifiering och maktrelationer mellan kvinnor osynliggörs. Kapitlet fokuserar särskilt på rasifierade kvinnors, invandrarkvinnors och flyktingkvinnors politiska aktivitet i Europa.

Pauline Stoltz diskuterar maktrelationer mellan kvinnor i feministiska rörelser och hur dessa maktrelationer ibland tar sig uttryck i mekanismer som utesluter vissa grupper av kvinnor. Forskningen bidrar ibland till sådana uteslutningsprocesser, bland annat genom att fokusera på någon slags huvudströmning inom feminismen. Det finns en tendens att osynliggöra politiskt engagemang av kvinnor som inte bedöms ingå i huvudströmningen som rasifierade, invandrare och flyktingar. 

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället