JämställdhetRapport

Varannan damernas väg till riksdagen: En romantisk historia

Tidskrift för genusvetenskap, 2007(4): 25-46

Denna artikel utforskar konsekvenserna av en heteroromantisk syn på närhet och passion mellan män och kvinnor inom svensk jämställdhetspolitik. Detta görs genom en noggrann läsning av den svenska debatt om "Varannan damernas", det vill säga en kvotering för att öka antalet av kvinnor i parlamentet. Artikeln hävdar att den heteroromantiska inramningen kan  tillsammans med anammandet av ett samarbetsideal inom de befintliga partierna betecknas som en jämställdhetspolitisk framgång. Terminologin förändrades från "kvoter" till "Varannan Damernas" ett uttryck som användes tidigare på dansställen där kvinnor tilläts bjuda upp män till dans varannan gång. Metaforen ger därmed frågan om kvinnors politiska närvaro i intimsfären och vänder den tidigare konflikt kring lagstiftad könskvotering till en dans som symboliskt garanterar båda parters fria vilja. Detta var avgörande för att göra jämställdhet till ett begripligt mål för politisk handling och förändring. Artikeln hävdar att acceptansen för vissa jämställdhetslösningar inte bara berodde på en stark kvinnorörelse eller ett allmänt intresse för könsrelaterade frågor utan  det handlar om hur påståenden och strategier gör begripliga och hur de införlivas i den svenska politikens normativa ideal (gemensamma överenskommelser och blockpolitik) och jämställdhet (samarbete mellan kvinnor och män). Analysen visar att visioner om frigörelse är formade inom befintliga maktrelationer.

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället