JämställdhetRapport

Vägen till Varannan damernas: Om kvinnorepresentation, kvotering och kandidaturval i svensk politik 1970-2002

(Denna sammanfattning är en översättning av avhandlingens engelska abstract.) 

Den här avhandlingens syfte är att analysera kvinnors politiska representation i svenska riksdagen 1970-2002, en period då andelen kvinnliga riksdagsledamöter ökade från 14 till 45 procent, och att utvärdera förändringar i partiregler och partinormer i termer av regulativ och diskursiv kontinuitet och förändring. Inspirerad av Carol Lee Bacchis ”What’s the problem?” med ett fokus på konstruktionen av politiska problem snarare än problemet i sig, studerar denna avhandling hur svenska politiska partier har formulerat problemet med kvinnors exkludering från parlamentarisk politik, vilka orsaker till kvinnors underrepresentation de har identifierat och vilka lösningar de har föreslagit. Avhandlingen studerar även hur partiers regelverk som avsåg att öka antalet kvinnor implementerades i nomineringsprocessen inför riksdagsvalet 2002.

Avhandlingen baseras på partidokument från den aktuella perioden, en nationell enkätundersökning som gick ut till alla nomineringskommittéer inför riksdagsvalet 2002 och 70 intervjuer med nomineringskommittéernas medlemmar från tre politiska partier i två riksdagsvalkretsar.

Analysen visar hur både partiernas regelverk och partinormer gällande kvinnors politiska representation har förändrats över tid. Analysen visar även att inramningen av kvinnors politiska representation förändrades över tid: från en optimistisk syn på historisk utveckling, jämställdhet som ’lika möjligheter’ och harmoni mellan könen till en kritisk syn på historisk utveckling och jämställdhet som ’lika resultat’. Analysen av nomineringsprocessen visar att genus fortfarande är en central fråga i kompositionen av partilistorna men att antalet kvinnor på partilistorna i vissa partier är avhängigt kvinnor som agerar grindvakter i nomineringskommittéerna. Den visar även att rankningen i listorna är högst beroende av kandidatlistan från det tidigare valet och att den här successionsordningen även täcker ovinnbara riksdagsmandat.

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället