JämställdhetRapport

Vad är queer?

I Vad är queer? förklarar och belyser Fanny Ambjörnsson begreppet queer. Begreppet har använts i en mängd olika sammanhang och på många olika sätt sedan det introducerades i Sverige i mitten av 1990-talet. Bokens kapitel reflekterar hur queer kan betyda aktivism, teori, något avvikande och något omstörtande. En av begreppets styrkor är, enligt Ambjörnsson, just att det är gränsöverskridande och inte kan låsas fast i en enskild definition. Men gemensamt för de olika betydelserna är att queer har att göra med ett brott mot normer. Det är framförallt brott mot ”sexuella normer, strukturer och identiteter som står i fokus.” (s. 9)

Ambjörnsson argumenterar för att queer är mycket relevant för samhället, eftersom det synliggör ”en rad förhållanden i samhället som har att göra med genus, sexualitet och makt. Men istället för att söka upprättelse och tolerans för de personer som oftast diskrimineras på grund av sin sexuella preferens eller identitet, riktar queer strålkastarljuset mot det påstått normala. Snarare än att kämpa för att likställa homo- med heterosexualitet, uppmanar queer oss att tänka bortom uppdelningarna. Att helt enkelt vända upp och ner på antagandet att det finns ett normalt och ett onormalt sätt att vara en sexuell kvinna eller man. På så sätt ger oss queer redskap att ifrågasätta samhällets för givet tagna sanningar, vare sig det handlar om genus, sexualitet eller annan form av normalitet.” (s. 9)

I ett kapitel diskuterar Ambjörnsson queeraktivism i Sverige i början av 2000-talet. Den beskrivs som löst organiserad i form av specifika aktioner, informella nätverk och en mängd olika initiativ. Det finns en nära koppling till universitet och kunskapsutvecklingen runt queerteori. Det finns även ett nära samband mellan queeraktivism, kulturutövning och bildandet av olika klubbar. I Sverige kopplas queer ofta till feminism. Kapitlet ger även en översikt över feministisk och traditionell homorörelses kritik mot queer.

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället