JämställdhetRapport

Unprotected by the Swedish welfare state revisited: Assessing a decade of reforms for battered women

Women’s Studies International Forum, 24(1): 39–52.

(Sammanfattningen baseras på artikelns sammanfattning.)

I mitten av 1980-talet betraktade svenskar ofta den relativa frånvaron av stöd till misshandlade kvinnor som bevis för att sådant stöd var onödigt. Den svenska staten avfärdar emellertid inte längre förekomsten av övergrepp utan istället betonas de åtgärder som har vidtagits mot detta våld. Artikeln, som bygger på en uppföljningsstudie som genomfördes nästan ett decennium efter den första landsomfattande undersökningen av misshandlade kvinnor, undersöker hur Sveriges politik har förändrats och dess konsekvenser. Den huvudsakliga frågan är: Vilka förändringar, om några, har kommit ur de ökade utgifterna och ytterligare reformer som staten har vidtagit i sina senaste insatser för att förebygga våld mot kvinnor? Resultaten av undersökningen av misshandlade kvinnor på kvinnojourer antyder att medan polis och åklagare verkar vara något mer lyhörda mot misshandlade kvinnor, har socialarbetares förhållningssätt inte förbättrats. I allmänhet finns fortfarande stora hinder för kvinnor i behov av stöd och skydd från män som misshandlar dem.

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället