JämställdhetRapport

Systerskap som politisk handling. Kvinnors organisering i Sverige 1968-1982

Systerskap som politisk handling har som syfte att dokumentera och analysera några kvinnogruppers kollektiva handlande och organisering från 1968 till 1980-talet. Materialet utgörs av intervjuer med kvinnor som var aktiva i kvinnorörelsen under perioden, dokument från kvinnogrupper och pressklipp. För att analysera materialet används marxistiska, feministiska och teorier om sociala rörelser. Fokus ligger på tre begrepp: organisering, kollektivt handlande och medvetandeprocessen.

Avhandlingen ser en ny kvinnorörelse växa fram i slutet av 1960-talet. Framväxten ses som ett resultat av en motsättning mellan framsteg i kvinnors situation och kvarvarande problem som begränsar kvinnor. Kvinnorörelsen utgör en viktig politisk kraft som bildar opinion runt sina krav på kvinnors rättigheter och ökar medvetenheten om kvinnoförtryck. De aktiva i rörelsen tillhör till stor del medelklassen, men de mobiliserar och samarbetar över klassgränserna, särskilt med lågavlönade kvinnor.

Kvinnorörelsens engagemang utgör en del i förklaringen till 1970-talets stora jämställdhetspolitiska reformer. Trots att den inte utvecklas till en massrörelse har den nya kvinnorörelsen alltså en stor inverkan på allmänna opinionen. Däremot utvecklar rörelsen inte sitt fulla förändringspotential, eftersom den inte lyckas bli en enad rörelse på nationell nivå, menar författaren. 

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället