JämställdhetRapport

Sociala rörelser - politik och kultur

(Denna sammanfattning är delvis baserad på bokens baksidestext.)

Antologin Sociala rörelser - politik och kultur ger en introduktion till forskningen om sociala rörelser. Den presenterar forskningsfältet och ger en inblick i några av de mest tongivande rörelserna såväl i Sverige som internationellt. Boken ger en bred introduktion till sociala rörelser, både med utgångspunkt i etablerad rörelseteori och i de nya strömningar och influenser som utmanar och utvecklar rörelseteorin idag.

Sociala rörelser ses som ett verktyg för att åstadkomma eller påverka social förändring. Människor som saknar tillgång till formell makt kan genom kollektiv mobilisering i sociala rörelser påverka makthavare för att genomdriva förändringar eller skapa uppmärksamhet kring nya frågor och konflikter.

I boken behandlas kvinnorörelsen i ett kapitel av Drude Dahlerup. Förståelsen av de nya sociala rörelser, som sägs ha uppkommit mellan 1960-talet och 1980-talet, utmanas när kvinnorörelsen studeras, menar författaren. Det är svårt att se kvinnorörelsen under den perioden som ny, när den på många sätt knyter an till kvinnors organisering under 150 år. Istället bör vi studera både kontinuitet och förändring i rörelser.

Andra kapitel i boken analyserar också kön, men i relation till vänsterradikala rörelsen i Danmark och ett lokalt Social Forum i Sverige. Kapitlen visar att idéer för jämlikhet och mot förtryck kan vara svåra att genomföra inom rörelsen praktiken. Det gäller särskilt när kön inte självklart erkänns som en politisk kategori som organisationen behöver arbeta med internt. Andra aspekter som analyseras och diskuteras i boken är demokrati, symboliskt motstånd och konstruktionen av kollektiv identitet.

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället