JämställdhetRapport

Social movements. An introduction

Syftet med Social movements är att ge en introduktion och en kritisk analys av kollektiv handling. Samtidigt ger boken en introduktion till hur forskningen har analyserat och förstått sociala rörelser. Forskningen om sociala rörelser har utvecklats till ett ansenligt forskningsfält, framförallt sedan 1960-talet och framväxten av nya sociala rörelser, som student- arbetar- kvinno-, freds- och miljörörelserna samt etniska rörelser. Författarnas metod är en kritisk litteraturstudie av befintlig forskning.

Författarna definierar sociala rörelser som något som utgörs av informella nätverk som länkar samman individer med organisationer med hjälp av en kollektiv identitet. Dessa nätverk är i konflikt med andra aktörer, vilket skiljer dem från vissa former av välgörenhetsarbete. Den kollektiva identiteten skiljer sociala rörelser från tillfälliga koalitioner som bildas runt en specifik sakfråga.

Författarna identifierar fyra centrala frågor som har diskuterats i forskningen sedan 1960-talet. Den första frågan gäller förändringar i samhällsstrukturen i västerländska länder, från industriella till postindustriella samhällen och hur det påverkar kollektivt handlande. En andra fråga är hur sociala aktörer identifierar samhällsproblem och formar en kollektiv identitet genom produktionen av kulturella symboler. En tredje fråga berör hur resurser möjliggör kollektivt handlande. Den fjärde frågan är hur de politiska och sociala strukturer som omgärdar kollektivt handlande påverkar vilken form handlandet tar. För att diskutera frågorna introduceras några av sociala rörelseteorins grundbegrepp som nya sociala rörelser, kollektivt agerande, resursmobilisering och politiska processer.

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället