JämställdhetRapport

Slagen dam. Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige – en omfångsundersökning

(Sammanfattningen är baserad på bokens sammanfattning.)

Studien är den första större nationella undersökningen som genomförts i Sverige med syfte att studera omfattningen av mäns våld mot kvinnor. Studien baserar sig på en enkätundersökning som besvarades av 70 procent av de 10 000 tillfrågade kvinnorna.

Siffrorna illustrerar att våld mot kvinnor långt ifrån är ett marginellt problem. Nästan varannan kvinna har någon gång efter sin 15-årsdag utsatts för våld, en kunskap som gör att det inte längre är möjligt att betrakta våld mot kvinnor som ett marginellt och isolerat problem som kan hanteras utanför diskussionen om relationen mellan män och kvinnor i samhället i övrigt. Våldserfarenheterna är därtill för många kvinnor inte avlägsna, framför allt unga kvinnor har erfarenheter av att utsättas under det senaste året.

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället