JämställdhetRapport

Sexual subordination and state intervention: Comparing Sweden and the United States

I Sexual Subordination and State Intervention analyseras statens svar på mäns våld mot kvinnor, sexuellt våld och sexuella trakasserier i USA och Sverige. Hur öppna är de två staterna för kvinnors behov och krav i de frågorna? Vilket utrymme finns det i politiken för kvinno- och feministiska organisationer? Finns det möjlighet att utveckla innovativa strategier och politisera mäns våld mot kvinnor som inte traditionellt sett har räknats som en politisk fråga?

Diskussionen gällande USA baseras på den stora mängd befintlig forskning på området. Det saknas liknande forskning i Sverige menar Amy Elman. Istället intervjuar hon aktiva i kvinnojourer, feministiska organisationer och partiers kvinnoförbund, Sveriges första våldtäktsmottagnings grundare och anställda som arbetar med frågorna i rättsväsende, myndigheter och departement, och utför en enkät riktad till 82 kvinnojourer. Hon är även en deltagande observatör i de feministiska rörelserna i båda länderna.

Huvudargumentet i boken är att Sverige har varit sämre än USA på att tillgodose kvinnors intressen och behov i frågor rörande våld och sexualitet. Det utmanar bilden av Sverige som en mer jämställd, kvinnovänlig stat öppen för påtryckningar från sociala rörelser. Det förklaras med att den svenska staten är mycket mer centraliserad än den amerikanska, vilket har gjort det svårt för feministiska organisationer att hitta vägar in i politiken när deras krav inte tillgodoses på nationell nivå. Dessutom hävdar Elman att den korporativistiska relationen mellan stat och civilsamhälle i Sverige, där rörelser och deras frågor införlivas i partipolitiken, har förhindrat uppkomsten av en stark och fristående feministisk rörelse i Sverige.

I USA har en fristående feministisk rörelse varit drivande i att formulera kritik av staten och alternativa metoder för att motverka mäns våld mot kvinnor. I Sverige, menar Elman, har kvinnors krav avpolitiserats och försvagats av nära samarbete med staten. Sverige har istället fokuserat på jämställdhet i frågor som redan är del av den politiska agendan, särskilt gällande arbetsmarknaden. I den svenska politiska kulturen är det legitimt att organisera sig runt de frågorna, som rör både kvinnor och män, men inte i frågor som sexualitet och våld där kvinnors organisation grundar sig i kön. 

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället