JämställdhetRapport

Rörelsens ledare: Karriärvägar och ledarideal i den svenska arbetarrörelsen under 1900-talet

(Denna sammanfattning är baserad på avhandlingens engelska sammanfattning.)

Det övergripande syftet med avhandlingen är att analysera ledarideal och karriärvägar inom den svenska arbetarrörelsen, särskilt i förhållande till spänningen mellan ledare och rörelse som skulle kunna uppstå om ledarna blev förborgerligade i sina nya roller och sociala miljöer. Avhandlingen tar avstamp i den tyska sociologen Robert Michels teorier om arbetarledarnas förborgerligande och oligarkins järnlag. Risken för förborgerligandet av eliten inom arbetarrörelsen kom från två håll: rekrytering av akademiker och tjänstemän med borgerlig bakgrund och i övergången från arbetare till tjänsteman. Resultatet visar att de förborgerligande tendenserna i den svenska arbetarrörelsen kopplade till den ökande byråkratiseringen och professionaliseringen upphörde under 1910-talet. Därefter kom ledarna nästan uteslutande från arbetarklassbakgrund och rekryterades ur arbetarrörelsens underorganisationer. För att undvika förborgerligandet i de nya miljöerna, utvecklades ett ledarideal som präglades av klassmedvetenhet, lojalitet och idealism. Den som avvek från denna norm kunde inte vara tas upp i ledarskikten. En viktig slutsats är att rörelsen hade som en medveten strategi under hela 1900-talet att upprätthålla dessa karriärvägar och ledarideal för att hålla ledarna från att bli borgerliga.

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället