JämställdhetRapport

"Rätten till våra kroppar": Kvinnorörelsen och våldtäktsdebatten

Kvinnovetenskaplig tidskrift, 21(4): 51-63.  

Under våren 1976 dök frågan om våldtäkt upp i den svenska samhällsdebatten som en reaktion på en regeringsrapport (SOU 1976:9). Rapporten kom från Utskottet för sexualbrott som ville liberalisera lagstiftningen kring brottet. Grupp 8 protesterade mot detta med stöd av ett brett spektrum av andra grupper inom kvinnorörelsen. Denna protest resulterade i att regeringsrapporten blev indragen. Artikeln fokuserar på de olika strategier som användes och på de allianser som bildades mellan olika grupper inom rörelsen. Författaren föreslår att den nya kvinnorörelsen bidrog till ett alternativt sätt att tänka kring frågan om kvinnors kroppsliga integritet. Detta var ett resultat av medvetandehöjande strategier t.ex. humor som ett medel för att synliggöra och utmana ett förtryckande system. Författaren hävdar också att rörelsen spelat en viktig roll för att stärka kvinnors självkänsla och öka deras uppfattning om sin egen styrka och att detta gett underlag för åtgärder riktade gentemot samhället i stort. 

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället