JämställdhetRapport

Queersverige

I antologin Queersverige samlas texter som analyserar olika svenska fenomen utifrån queerteori. Antalogins mål är att visa den bredd av queerteoretisk forskning som växt fram i Sverige sedan queerbegreppet introducerades i mitten av 1990-talet. I bokens inledande kapitel av Don Kulick diskuteras framväxten av queer som teoretiskt begrepp, forskningsfält och som en del av samhällsdebatten. Kapitlet behandlar även förhållandet mellan feminism och queer, vilket har varit nära i Sverige.

Antologin innehåller även kapitel med anknytning till civilsamhället. Håkan Larsson skriver om queer idrott med fokus på Riksidrottsförbundets inställning till jämställdhet. Kapitlet problematiserar hur jämställdhetsarbete inom idrottsrörelsen ibland skapar stereotypa förståelser av kvinnor och män. 

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället