JämställdhetRapport

Protest, policy, and the problem of violence against women: A cross-national comparison

(Sammanfattningen bygger på bokens baksidestext.)

Boken handlar om våld mot kvinnor och staters agerande gentemot detta sociala problem. Författaren konstaterar att staters agerande är inkonsekvent, från uppgivenhet till aggressivt genomförande av politik och program för att bekämpa problemet. Boken baserar sig på en studie som jämför 36 demokratiska regeringar och analyserar bakomliggande orsaker till och konsekvenserna av skillnaderna i den statliga politiken från norra Europa till Latinamerika. Författaren visar att faktorer som ofta påverkar utvecklingen av socialpolitiken inte är avgörande för vilka åtgärder stater tar mot våld mot kvinnor. Varken ekonomisk utveckling, religion, region, eller antal kvinnor i regeringen verkar påverka statens lyhördhet i förhållande till detta problem. Till exempel vidtar de nordiska regeringarna inte fler åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor än regeringar i Latinamerika, trots att den svenska välfärdsstaten ofta anses vara ledande inom socialpolitiken, särskilt när det gäller kvinnofrågor. Istället spelar förekomsten av självständigt organiserade, aktiva kvinnorörelser en större roll i att sätta våld mot kvinnor på den statliga dagordningen. Bredden och omfattningen av statliga åtgärder har ökat avsevärt genom en enhet inom regeringen som arbetar med kvinnofrågor. Författaren avslutar med att dela med sig av praktiska åtgärder och insikter för att förbättra regeringars åtgärder mot våld mot kvinnor och andra viktiga demokrati- och rättvisefrågor. 

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället