JämställdhetRapport

Passa och passa in: Om manlighet, fotboll och utbildningsval

Passa och passa in är en del i projektet Spelar roll – fotboll och utbildning i samverkan, där Karolinska Institutet och AIK pojkfotboll samarbetar för att undersöka hur kön påverkar idrott och utbildningsval. Kvinnor dominerar Karolinska Institutets utbildningar och forskarna vill förstå varför. Pojkars tankar kring manlighet, fotboll och utbildningsval undersöks med hjälp av intervjuer med och en enkät av 15- till 18-åringar i AIK:s ungdomslag JA Tipselit. Teorier om maskulinitet sammanfattas i boken, och används för att analysera pojkarnas tankar om kön. Boken hänvisar även till metodmaterial som kan användas av organisationer för att ifrågasätta normer och skapa mer inkluderande föreningar.

Undersökningen visar att spelarnas idéer om manlighet används för att definiera ”vi” och ”de” och på så sätt skapa laganda och samhörighet. Den maskulinitetstyp som värderas högst ses som neutral, någon som lätt kan passa in. Motsatsen blir någon som skapar friktion i laget genom att stå ut, till exempel genom att bete sig på ett sätt som anses ”tjejigt” eller ”bögigt”, vilket värderas lågt. Spelarna visar därmed en heteronormativ och traditionell syn på kön, menar författaren.

Många av spelarna uttrycker att de lever upp till manlighetsidealet för att andra förväntar sig det, snarare än för att de själva tycker att det är viktigt. Den här oron för att andra ska ifrågasätta ens manlighet är en viktig faktor i valet av utbildning, liksom rädslan för att vara i minoritet och därmed inte passa in. Utbildningar inom vårdyrken och andra yrken som ses som kvinnliga blir därför oattraktiva. På så sätt blir de förståelser av kön, manlighet och samhörighet som formas eller förstärks inom bland annat idrottsföreningar även viktiga för valet av utbildningar och yrke.

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället