JämställdhetRapport

Organisationer, samhälle och globalisering. Tröghetens mekanismer och förnyelsens förutsättningar

Organisationer, samhälle och förändring syftar till att presentera ett teoretiskt resonemang för att förstå samhällsförändring ur ett organisationsperspektiv. Författarna riktar in sig på frågor om hur organisationer verkar, rör sig och etableras i det sociala landskapet. Diskussionen grundas i fallstudier av nya frivilligorganisationer och företagsetableringar. Begreppet möjlighetsstrukturer används för att analysera hur nya organisationer skapas ur öppningar i det sociala landskapet.

Det huvudsakliga argumentet i boken är att samhällets sociala landskap präglas av två parallella processer: förnyelse och tröghet. Nya frivilligorganisationer tillkommer, men det innebär inte att vi ser en helt nytt socialt landskap. Äldre organisationer som fackförbund, arbetsgivarorganisationer och politiska partier finns kvar och bidrar med en viss tröghet. Samtidigt förändras relationerna mellan frivilligorganisationer, myndigheter och näringsliv, men det handlar om förskjutningar snarare än något helt nytt.

Författarna menar att det finns fler frivilligorganisationer nu, men att de befolkas av färre människor eftersom organisationerna har effektiviserats. De menar att avståndet mellan människor och organisationer ökar, samtidigt som medlemskapets betydelse urholkas. När organisationer blir mindre beroende av medlemmar blir det mindre resurskrävande att starta nya organisationer. Det utgör en möjlighetsstruktur, som skapar små gläntor av utrymme för nya organisationer. Gläntorna fylls inte av stora folkrörelser, utan av till exempel kvinnorörelsen och miljörörelsen, som enligt författarna är enfrågeorganisationer.

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället