JämställdhetRapport

Nya perspektiv på intersektionalitet. Problem och möjligheter

Kvinnovetenskaplig tidskrift, 2-3: 7-17.

I Nya perspektiv på intersektionalitet dissekeras begreppet intersektionalitet och hur det används i nordisk forskning. Artikeln är ett inlägg i en debatt om hur användbart begreppet är och hur det ibland används på ett problematiskt sätt. I artikeln används följande definition av begreppet:

”Begreppet intersektionalitet har använts inom feministisk teori för att analysera hur socio-kulturella hierarkier och maktordningar inter-agerar och skapar inklusion/exklusion runt diskursivt och institutionellt konstruerade kategorier som genus, etnicitet, ras, klass, sexualitet, ålder/generation, nationalitet, osv.” (s. 8)

Artikeln benar upp begreppet intersektionalitet och dess användningsområden genom att identifiera några problem och möjligheter det för med sig. Ett av problemen är att begreppet ibland används som om de olika maktordningarna var separata, istället för hopflätade. Ett annat problem är att en maktordning, till exempel kön, ibland framställs som viktigare än andra i analysen.

Möjligheterna med begreppet väger tyngre än problemen, menar författaren. Användningen av intersektionalitet som ett analytiskt begrepp har varit avgörande för utvecklingen av feministisk teori de senaste decennierna. Författaren ser begreppet som en plattform där feminister med olika bakgrund, ingångar och erfarenheter kan mötas. Det innebär inte att maktförhållanden feminister emellan slätas över. Intersektionalitet kan istället användas för att synliggöra och diskutera ojämlika maktförhållanden. 

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället