JämställdhetRapport

Motstånd

(Följande sammanfattning är i stora delar tagen från bokens baksidestext.)

Motstånd är ett socialt fenomen som innebär att makt undermineras. Mostånd framträder i många olika former i våra samhällen, i vardagen såväl som i världspolitiken, i dramatiska revolutionära samhällsförändringar såväl som i former som uppfinningsrikt maskerar motståndet som ”underdånig lydnad,” ”lathet” eller ”dumhet.” En del motstånd är våldsamt och växer ur ideologiska sammanslutningar, exempelvis terrorism eller gerillakamp. Annat är fredligt, rent av humoristiskt eller uttryck för ett kreativt bändande av stela regler eller begränsande design, något individer kan göra utan att tillhöra någon som helst organisation.

Antologin Motstånd erbjuder en svensk introduktion till detta nya forskningsområde för studenter, forskare och alla som är intresserade av samhällskonflikter. Boken tar upp olika teoretiska perspektiv som illustreras med exempel från skilda kontinenter och kontexter.

I bokens inledande kapitel diskuteras olika teorier och perspektiv på makt och motstånd. Exempel på andra kapitel är Fanny Ambjörnssons studie av femininitet, queera strategier och motstånd och Anna Johanssons undersökning om nicaraguanska kvinnors motstånd i form av skratt, humor och karnevalistisk praktik.

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället