JämställdhetRapport

Med kluven tunga: LO och genusordningen

Yvonne Hirdman undersöker genusordningen i LO under perioden 1946 till 1986. Hon diskuterar hur genusordningen i LO har utvecklats till vad den är idag. Fokus är på LO:s officiella röst, som studeras genom texter som verksamberättelser, protokoll, rapporter och programskrifter.

Bokens huvudargument är att LO talar om jämställdhet med en kluven tunga. Med det menas att en jämställdhetsretorik kombineras med en praktik och policy i det egna arbetet som snarare präglas av i särhållande efter kön. I boken beskrivs det som att LO under perioden talar om rättvisa (särskilt i politikområden som inte direkt rör facklig verksamhet), men gör orättvisa i det fackliga arbetet. Exempel på det är att frågor som rör underordningen av kvinnor på arbetsmarknaden som ofrivillig deltid och en segregerad arbetsmarknad inte blir fackliga kärnfrågor.

Hur genusordningen tar sig uttryck förändras över tid och plats. Utvecklingen av genusordningen i samhället i övrigt utgör en central del av boken, som delas in i tre faser med olika samhälleliga normativa genuskontrakt. Den första fasen, 1946 till 1961, kallas hushållskontraktet. Den följs av jämlikhetskontraktet, som verkar mellan 1961 och 1976. Från 1976 till 1986 är det istället ett jämställdhetskontrakt som dominerar. Gemensamt för alla tre perioderna är att kön underordnas klass i fackets analys och arbete. 

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället