JämställdhetRapport

Mäns våld mot kvinnor: En kunskapsöversikt om kvinnomisshandel och våldtäkt, dominans och kontroll

(Sammanfattningen är baserad på bokens baksidestext.)

Bokens övergripande frågeställning handlar om varför våldet mot kvinnor är ett så utbrett problem. Mona Eliasson menar att mäns våld mot kvinnor inte kan förklaras enbart utifrån ett individperspektiv utan svaret måste också sökas i kvinnors och mäns olika ställning i samhället där män tillåts och förväntas dominera över kvinnor och kontrollera dem, där män anses mer värda och där män har större makt.

Med hjälp av aktuella forskningsresultat ger boken kunskaper för bättre förståelse av kvinnomisshandel och våldtäkt, både på individ- och samhällsnivå. Den ger en bild av våldets former, förekomst, orsaker och utveckling. Alkoholens roll, historiska och kulturella aspekter behandlas, liksom kvinnors självförsvar och följderna för barn till misshandlade mödrar samt samhällets ansvar och åtgärder.

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället