JämställdhetRapport

Än män då? Kön och feminism i Sverige under 150 år

I både forskning och samhällsdebatt kopplas kön och jämställdhetsfrågor ofta till kvinnor. Den här antologin undersöker genusordningen i Sverige delvis från ett annat håll, genom att studera och synliggöra män som grupp.

Det innebär inte att boken endast fokuserar på män. Istället är kvinnors relationer till män ett centralt tema. Bokens kapitel undersöker till exempel kvinnors möten eller icke-möten med män, mäns motstånd och stöd och kvinnors motstånd mot och samarbete med män. 

Flera kapitel diskuterar mäns roll i den svenska rösträttsrörelsen utifrån män aktiva i rörelsen (Ulla Manns), rösträttkvinnornas strategiska användande av män i sin kamp (Christina Florin) och utifrån användandet av dubbla strategier med och utan män (Josefin Rönnbäck). Frågan om särorganisering diskuteras även utifrån 1960- och 1970-talets kvinnokamp och Grupp 8 (Emma Isaksson). Genom kapitlen framträder en flexibilitet och dubbelhet i kvinnorörelsens inställning till män, hur det ibland har ansetts strategiskt viktigt att arbeta tillsammans med män medan det vid andra tidpunkter har funnits ett behov av ett separat rum för kvinnors organisering.

Kvinnorörelsen undersöks i ett longitudinellt perspektiv av Kjell Östberg, som identifierar fem perioder av ökad aktivitet i rörelsen, kallade radikaliseringsvågor, från 1880-talet och framåt. Andra kapitel studerar den politiska striden om sex timmars arbetsdag (Ulrika Thomsson) och om sexköp (Yvonne Svanström) samt kopplingarna mellan manlighet, krig och patriotism (Maud Eduards).

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället