JämställdhetRapport

Maktens (o)lika förklädnader. Kön, klass och etnicitet i det postkoloniala Sverige

(Det första stycket i denna sammanfattning är tagen från antologins baksidestext.)

Antologin Maktens (o)lika förklädnader tar upp det problematiska förhållandet mellan feminism, etnocentrism och klass från varierande infallsvinklar. Antologin kan läsas som en postkolonialt inspirerad lägesrapport om Sverige i början av det nya milleniet. Även om rasism är och har varit en marginaliserad fråga inom den svenska feministiska forskningen visar flera texter i denna antologi att rasismen är en nyckel för att förstå nutida former av social differentiering. En viktig forskningsuppgift är därför att analysera hur könsidentiteter konstitueras inom ramen för ett rasifierat och klassindelat samhälle.

Genom de olika kapitlen framträder en bild av feministisk rörelse och forskning i Sverige som har tenderat att marginalisera frågor om rasifiering och rasism. Samtidigt visar texterna att det är svårt att förstå social differentiering i Sverige idag utan att undersöka rasismen. Forskningen behöver därför undersöka hur olika maktrelationer som är relaterade till kön, klass och etnicitet, korsar och går in i varandra. Intersektionella perspektiv används och utvecklas genomgående i bokens kapitel. Genom intersektionella perspektiv synliggörs och analyseras de processer som skapar komplexa mönster av underordning och överordning. En återkommande fråga är hur rasifiering och klass i samhället sätter ramverket för hur kön skapas. Hur formas sociala identiteter av parallella och ofta länkade maktrelationer?

De olika kapitlen behandlar bland annat fackföreningsrörelsen i ett rasifierat samhälle, medborgarskap, genusforskningen, integrationsarbete, och hur ”invandrare” framställs i media. 

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället