JämställdhetRapport

Kvinnor på gränsen till medborgarskap. Genus, politik och offentlighet 1800-1950

(Denna sammanfattning är tagen från bokens baksidestext.)

Medborgarskapet är ett omstritt begrepp, ständigt under omprövning och resultatet av en social kamp mellan olika grupper i ett samhälle. I Kvinnor på gränsen till medborgarskap presenteras institutioner och organisationer som blivit arenor för medborgerliga uppgörelser mellan staten, samhället och individen. Kvinnors väg till medborgarskap har varit lång. Kvinnor var länge utestängda från teoretisk utbildning, från statustfyllda yrken, från parlament, fackföreningar och kulturella institutioner.

Antologin behandlar kvinnors kamp för sin rätt: medelklasskvinnors feministiska aktivism för fattiga ogifta mödrar, de första riksdagskvinnornas arbete och svenska och tyska kvinnors strid för rätten att arbeta. Antologin rymmer också exempel på samhällsstrukturens organiserade motstånd: kontrollen av prostituerade kvinnor under 1800-talet och fattigvårdens repressiva villkor för kvinnor. 

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället