JämställdhetRapport

Kvinnor får röst. Kön, känslor och politisk kultur i kvinnornas rösträttsrörelse

(De två sista styckena är i stora delar baserade på bokens baksidestext.)

Kvinnor får röst undersöker det inre rösträttsarbetet och den politiska kulturen inom en del av rösträttsrörelsen. Bokens övergripande fråga gäller hur kön, feministisk praktik och medborgarskap blev relaterade till varandra i kvinnornas rösträttsrörelse och vad som bidrog till att göra kvinnor till aktivister för denna förändring. Det undersöks genom ett fokus på sex centrala aktörer i Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt och de mekanismer de använde för att bilda politisk opinion för kvinnors rösträtt. Undersökningen närmar sig kvinnorna utifrån deras efterlämnade brevsamlingar. Teorier om sociala rörelser används för att analysera materialet.

Studien visar att svenska rösträttskvinnor inte ville framstå som bråkstakar som krossade fönsterrutor likt de engelska suffragetterna. De uppträdde istället på ett lagom sätt och följde folkrörelsekulturens traditioner, organiserade sig, skrev dagordningar och begärde ordet. Dessutom valdes frågor som sågs som kontroversiella bort, till exempel frågor gällande kroppen och sexualitet, för att rösträttsrörelsen skulle vinna respekt. Men det fanns radikala rebeller även här. De var visserligen mer stillsamma i sina metoder men liknade suffragetterna i sin handlingskraft, sin feminism och sitt frisinne.

Aktivisternas brev ger inblickar i nya sidor av den politiska kampen liksom i det privata livet, familjens, vännernas och äkta männens betydelse för byggandet av rörelsen. Att leva rösträttslivet blen för somliga det stora äventyret som gav emotionell energi. Skälet till att rörelsen drog till sig så många välutbildade kvinnor var att de just i detta politiska och sociala sammanhang kunde få utlopp för sina intellektuella behov och känslor – tala, skriva, argumentera, debattera, resa och möta nya människor och miljöer.

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället