JämställdhetRapport

Kroppspolitik. Om Moder Svea och andra kvinnor

(De två första styckena i den här sammanfattnignen är tagna från bokens baksidestext.)

Kroppspolitik behandlar hur svensk offentlighet förhållit sig till kvinnors kroppar under 150 år, med tonvikt på de senaste decennierna. Maud Eduards konstaterar att kvinnokroppen tillmäts kulturellt värde och fylls med symboliska betydelser, samtidigt som kvinnor idag utsätts för kontroll, marginalisering och övergrepp med nationalstatens goda minne.

Kvinnors kroppsliga villkor är präglade av motsättningar och splittrade innebörder. På vilket sätt står kvinnors kroppar till nationens förfogande? Hur har staten disciplinerat respektive frigjort det kroppsliga? Vad betyder den nationella gemenskapen för (olika) kvinnors handlingsutrymme? Fem teman tas upp: landets säkerhet, abort, prostitution, högre utbildning och kvinnorörelser.

Empirin utgörs till en stor del av sekundärlitteratur. Eduards tolkar och sätter in litteraturen i ett sammanhang med jälp av framförallt feministisk och politisk teori.

Kvinnorörelser är ett av de teman som undersöks i boken. Eduards menar att kvinnors kroppsliga handlingsutrymme har ökat i Sverige genom att kvinnor organiserat sig för sina politiska och juridiska rättigheter. Men priset för det har varit att till viss del anpassa sig till den svenska politiska modellen med fokus på kunskap, arbete och politiskt deltagande. Frågor som rör kroppen faller utanför den svenska politikens område och har därmed marginaliserats. Det gäller till exempel mäns våld mot kvinnor och frågor som rör sexualitet. Den svenska modellen präglas även av samförstånd och samarbete, vilket har främjat en förståelse av kvinnor som en homogen grupp. Därmed döljs oenigheter och konfliktlinjer mellan kvinnor, ofta i relation till klass, etnicitet och sexualitet. 

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället