JämställdhetRapport

Kom igen, gubbar! Om pojkfotboll och maskuliniteter

En doktorsavhandling om pojkfotboll som manlig fostringsmiljö. Genom deltagande observation av fotbollsvardagen och turneringar under fyra säsonger i ett pojkfotbollslag visar författaren hur normer kring kön, ras/etnicitet och sexualitet skapas, återskapas och iscensätts. Författaren finner att pojkarnas självbild skapas genom att förhålla sig till det andra samtalar om och att det utmärkande sättet att beskriva sig själva är att beskriva vilka de inte är eller vilka grupper de inte tillhör. De tre kategorierna som pojkarna återkommande tog avstånd från i det vardagliga samtalen, skämten och aggressiva uttrycken var "bögen", "kärringen" och "invandraren".  

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället