JämställdhetRapport

Jämställd idrott? Kartläggning av attityder till jämställdhet bland ledande personer

Denna rapport är en utvärdering av Riksidrottsförbundets jämställdhetsplan från 1989. Utvärderingen består av två delar. För det första resultaten av en enkät som skickades till ordföranden i de 63 specialförbunden. För det andra intervjuer med 12 manliga förbundsordföranden.

Rapporten beskriver att fastän kvinnor och män är aktiva inom idrotten i nästan lika hög grad sker deras aktivitet inom olika idrotter. Kvinnor dominerar antalsmässigt i gymnastik och ridsport, flickor dominerar även i friidrot, danssport, konståkning, simning och handikappidrott.

Rapporten drar slutsatsen att jämställdhetsplanen var relativt okänd i specialförbunden. Jämställdhetsplanen ifrågasattes även i enkäterna på ett sätt som urvattnade den. Exempel på det är att svaranden ville ändra jämställdhetsmålens formuleringar från ”skall” till ”bör” och att flera ville stryka specifika mål för kvinnlig representation i form av procenttal och årtal. Av de förbund som svarade på enkäten saknade 40 procent handlingsplan och policy för att öka andelen kvinnor. Men rapporten noterar att det inte var någon skillnad i kvinnorepresentation i styrelsen mellan de förbund som hade och inte hade en handlingsplan.

Andra åtgärder verkar ha gett mer resultat. En sådan åtgärd är att ändra stadgan för att försäkra en ökad andel kvinnor i valberedningen. En annan åtgärd är jämställdhetspengar som verkar ha bidragit till en ökad medvetenhet.

Rapporten identifierar en oförmåga att se könsskillnader som en faktor som motverkar jämställdhetsarbete. När kön osynliggörs blir även de strukturella faktorerna också osynliggjorda, vilket verkar bidra till en problembeskrivning om att det är ”kvinnornas ansvar” att ta för sig mer.

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället