JämställdhetRapport

Jag är min egen person: Utvärdering av Kvinnors nätverks tjejprojekt 2001-2004

(Denna sammanfattning är tagen från rapportens baksidestext.)

Kvinnors Nätverk är en ideell organisation som arbetar med information, stöd och rådgivning till våldsutsatta kvinnor och flickor med utländsk bakgrund. Kvinnors Nätverk kämpar för att kvinnors rättigheter ska gälla alla oavsett etnisk bakgrund. Kvinnors Nätverk arbetar särskilt med flickor och unga kvinnor som kontrolleras genom våld och hot av föräldrar och andra närstående.

Organisationen driver Linna-mottagningen, ett rådgivnings- och informationscentrum för ungdomar som är utsatta för hedersrelaterad problematik samt yrkesverksamma som kommer i kontakt med denna målgrupp.

Jag är min egen person är en utvärdering av Kvinnors Nätverks tjejprojekt 2001-2004. Projektets mål var att verka för att unga kvinnor som är utsatta för hedersrelaterad problematik skulle leva ett självständigt och meningsfullt liv. De erfarenheter som Kvinnors Nätverk fick under projektåren ligger till grund för det arbete som organisationen utför idag. 

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället