JämställdhetRapport

Idrottens genus. En forskningsgenomgång

Kvinnovetenskaplig tidskrift, 26(1):27-39

(Sammanfattningen är baserad artikelns sammanfattning.)

Idrott, särskilt tävlingsidrott, är ofta kopplad till föreställningar om maskulinitet. Det är emellertid inte bara pojkar och män som utövar idrott utan det gör även flickor och kvinnor. Alla som utövar idrott påverkas emellertid av djupt rotade föreställningar om kön. Syftet med artikeln är att belysa relationen mellan idrott och kön och att visa hur forskning inom humaniora och samhällsvetenskap i Sverige har försökt att utmana föreställningar om kön inom idrott.

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället