JämställdhetRapport

Identitetsskapande i studentföreningen

(Denna sammanfattning är en översättning av avhandlingens engelska abstract.)

Denna avhandling behandlar konstruktionen av identitet som pågår i svenska studentföreningar. Konstruktionen analyseras utifrån skärningen av genus och social klass. Avhandlingen använder sig av diskursanalys. Foucaults geneaologiska metod används för att förstå hur historiska diskurser är aktiva idag i studenters identitetskonstruktion. Studien baseras på intervjuer med medlemmar i styrelsen i tre olika studentföreningar. Totalt gjordes 28 intervjuers. Dessutom undersöktes texter och bilder från studentföreningarnas webbplatser.

Studien visar att två huvudsakliga diskurser aktiveras i studenternas identitetskonstruktion. Medlemmarna av de mansdominerade studentföreningarna som tillhör NATEK-fakulteten representerar en specifik form av maskulin identitet som samstämmer med medeltida uppfattningar av studentlivet. Att vara en student innebär att vara utan ansvar, att dricka och ha roligt. Kvinnor konstrueras som ’de andra’. Medlemmarna ser sig själva som ganska vanliga män i framtiden.

Lika många kvinnor som män är aktiva i den förening som är till för studenter från SAM-fakulteten. Dessa studenter aktiverar den meritokratiska diskursen med ursprung i 1700- och 1800-talen där de konstruerar sig själva som framtida män i maktposition med rätt att tala. Kvinnor kan dock också representera denna identitet.

I föreningen för studenter som tillhör MED-fakulteten utgör kvinnor en övervägande majoritet. De aktiverar också den meritokratiska diskursen. Men de knyter nya meningar till vad som anses som meriter i linje med uppfattningar om kvinnligt symboliskt genus: ansvar, respektabilitet, omvårdnad och att vara trevlig. Därigenom representerar de en feminin identitet. De få manliga medlemmarna följer dock inte de här kvinnliga symboliska normerna. Föreningen är en arena för medlemmars motstånd mot hegemoniska diskurser gällande genus och klass som kan begränsa dem till underordnade positioner i deras framtida arbetsliv. Varje förening erbjuder värdefullt symboliskt kapital som kan komma att bli viktigt.

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället