JämställdhetRapport

I skilda idrottsvärldar. Barn, ledare och föräldrar i flick- och pojkfotboll

Avhandlingen fokuserar på triangelrelationen mellan barn, ledare och föräldrar i ett barnidrottssammanhang. Dessa relationer är av stor betydelse för barnens upplevelse av idrott. Studiens syfte är att beskriva och förstå socialisationsprocessen för barn, ledare och föräldrar inom flick- och pojkfotbollslag, med särskilt fokus på hur barnens perspektiv reflekteras i praktiken.

Studien har en etnografisk ansats och är baserad på fältarbete i två år i ett flick- och ett pojkfotbollslag i en svensk fotbollsklubb. Materialet omfattar 60 deltagandeobservationer av dagligt liv inom fotbollen och intervjuer med 38 barn, 7 ledare och 8 föräldrar.

Barnen, ledare och föräldrar har olika syn på vad som är viktigast inom barnfotboll och detta påverkar deras beteende och vad de förväntar sig av varandra. Författaren identifierar tre olika logiker. Barnens värld baseras på en social logik som värdesätter vänskap. Ledarnas värld baseras på en idrottslogik som fokuserar på att skapa högpresterande fotbollsspelare. Föräldrarnas värld baseras på en uppfostringslogik som särskilt värderar vad som är bra för det egna barnet. En analys av de sociala relationerna mellan barnen visar också hur flickor och pojkar förhåller sig till en manlig norm som finns inom barnfotbollen. 

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället