JämställdhetRapport

Heteronormativiteten och dess sprickor. Iscensättningen av kön och sexualitet inom idrotten

(Sammanfattningen är baserad kapitlets sammanfattning.)

Syftet med studien var att undersöka hur normer kopplade till kön och sexualitet skapas och återskapas i sex lagidrotter inom den svenska idrottsrörelsen. Centrala frågor var: Vilka erfarenheter tar homo- eller bisexuella kvinnor har av vardagliga idrottsaktiviteter? Hur är normer om kön och sexualitet synliga? Utmanas dessa normer? Studien utgår från kvalitativa intervjuer med tio homo- eller bisexuella kvinnliga idrottare. Resultaten indikerar att heteronormativa diskurser i första hand bekräftas i vardagliga aktiviteter. Strukturen inom idrotten, med sin tydliga uppdelning mellan kvinnor och män och dess starka koppling till maskulinitet, kan resultera i såväl en positiv som en negativ miljö för homo- eller bisexuella kvinnliga idrottare. Å ena sidan präglades idrotten av strikta normer om kön och sexualitet, homofobiska tendenser, diskriminering och kränkande beteenden, och å andra sidan upplevdes den som en frizon där normer om kön och sexualitet utmanades och var mindre fasta än i samhället i stort.

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället