JämställdhetRapport

Hegemonic masculinity and beyond: 40 years of research in Sweden

Men and Masculinities, 15(1): 31-55

(Sammanfattningen baseras på artikelns sammanfattning.)

Artikeln baseras på en litteraturöversikt och diskuterar begreppet hegemonisk maskulinitet i forskningen om män och pojkar i Sverige och hur den har använts och utvecklats. Sverige har en relativt lång historia av offentlig debatt, forskning och politiska insatser i frågor om jämställdhet. Detta har inneburit, i rent kvantitativa termer, en relativt ansenlig mängd arbetet med fokus på män, maskuliniteter och genusrelationer. Det finns också en förhållandevis stor mångfald av tillvägagångssätt, teoretiska och empiriska, i analysen av män och maskuliniteter. I artikeln beskrivs det svenska nationella sammanhanget och jämställdhetsprojektet. Mot bakgrund av denna beskrivning diskuteras tre breda faser i studier på män och maskuliniteter i Sverige: 1960- och 1970-talet före lanseringen av begreppet av hegemonisk maskulinitet; 1980- och 1990-talet när begreppet var viktigt för en generation av forskare som ville utveckla forskningen om män och maskuliniteter och 2000-talet med en yngre generation som utgår från en kritik genererad ur en mängd olika feministiska perspektiv och genusperspektiv än de som är associerade med hegemonisk maskulinitet. Artikeln diskuterar även hur begreppet hegemonisk maskulinitet har använts, anpassats och inte använts inom forskning om pojkar och unga män i familjen och utbildning, våld och hälsa. Artikeln avslutas med genomgång av hur hegemonisk maskulinitet har använts i en svensk kontext. 

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället