JämställdhetRapport

Har kvinnorna en sportslig chans? Den svenska idrottsrörelsen och kvinnorna under 1900-talet

(Den här sammanfattningen är en översättning av avhandlingens engelska abstract.)

Den här avhandlingen undersöker förutsättningarna för kvinnors deltagande i organiserad idrott. Riksidrottsförbundet och de två föreningarna med störst antal kvinnliga medlemmar, Gymnastikförbundet och Fotbollförbundet, har undersökts. Gymnastik är en traditionell idrott för kvinnor och är framförallt en motionsidrott. Fotboll är en tävlingsidrott och en nyare idrottsform för kvinnor. Diskussionerna och besluten föreningarna tagit gällande kvinnor och idrott har analyserats genom studier av officiella dokument, mötesprotokoll och debatter. Intervjuer med kvinnliga ledare i gymnastik och fotboll utgör ett komplement till dokumentanalysen.

Kvinnor utgör (vid tidpunkten för studien) lite över en tredjedel av medlemmarna i idrottsrörelsen. Kvinnor är aktiva i färre idrotter än män. Kvinnor dominerar endast i icke-tävlingsinriktade och i estetiska idrotter. Enligt denna studie finns det ingen kvinnlig idrott eller kvinnoidrott – förutom gymnastik – endast manliga idrotter med kvinnliga deltagare.

Attityden i idrottsrörelsen är att kvinnor och män är olika men att formen och regelverket för tävlingsidrott är grundade i jämställdhet. Den sociala genusordningen och därigenom mäns kontroll över kvinnors deltagande i idrott är tydlig i idrottsrörelsen. Tre kvinnliga motstrategier har identifierats: i början av 1900-talet utvecklade kvinnliga gymnastiktränare en form av gymnastik för kvinnor baserad på särartsideologi; på 1970-talet hävdade kvinnor likhet och jämställdhet med män för att bryta sig in i fotbollen; på 1980-talet försöker kvinnor kombinera särarts- och likhetsideologier genom manligt kodat idrottsbeteende och förhöjande av traditionell kvinnlighet.

Kvinnors underordnade position i idrottsrörelsen reflekteras i att kvinnors idrottsliga prestationer värderas lägre. Idrott utgör en central del i manligt karaktärsbildande. Hälsomotiven har traditionellt betonats när det gäller kvinnor. Den officiella ideologin har under de senaste åren förskjutits till en generell betoning av hälsoaspekterna, vilket har möjliggjort kvinnors deltagande i idrotten. Denna utveckling står i motsats till elitidrotten och dess uttryck som till exempel doping. 

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället