JämställdhetRapport

Genus och vithet i den intersektionella vändningen

 Tidskrift för genusvetenskap, 1-2: 7-22

(Den här sammanfattningen är en översättning av artikelns engelska abstract.)

Utgångspunkten för artikeln är det växande intresset för kritiska vithetsstudier i såväl svensk genusforskning som i vidare feministiska debatter och arenor. Det här växande intresset, menar författaren, speglar den ”intersektionella vändningen” i svensk feminism och ambitionen att förstå hur olika sociala maktordningar är sammanflätade och skapade tillsammans.

I kontrast till en vanligt förekommande förståelse av intersektionalitet som ambitionen att studera olika kategorier i förhållande till varandra, påpekar författaren att intersektionalitet introducerades i ett sammanhang av en mycket specifik och situerad antirasistisk feministisk kritik. Den här kritiken synliggjorde misslyckanden och hegemoniska diskurser inom svenska genusforskningsfältet och påpekade att tysta och förgivettagna normer och ideal reproduceras inom genusforskningsfältet. Trots det har kritiken inte resulterat i en genomgripande utvärdering av fältet i sig.

Artikeln utreder gränslandet mellan genusforskning och kritiska vithetsstudier med ambitionen att via hur begreppet vithet kan bredda och fördjupa våra förståelser och begreppsliggöranden av genusrelationer på olika sätt. 

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället