JämställdhetRapport

Gender, power and sports

Nordic Journal of Women’s Studies, 14(1): 4–11.

(Sammanfattningen baseras på den inledande artikeln till specialnumret.)

Detta specialnummer av tidskriften NORA (Nordic Journal of Women’s Studies) innehåller fyra artiklar om genus och idrott. I de nordiska länderna, som på andra håll, finns det en påtaglig brist på studier om fysiska aktiviteter och idrott inom feministisk forskning och genusforskning. Idrotten utgör emellertid inte bara en global rörelse, utan också en mycket institutionaliserad kulturell praktik som bidrar till att upprätthålla manlig hegemoni på samhällsnivå. Idrottsorganisationer i de nordiska länderna är en del av den ideella sektorn och därmed det civila samhället och representerar samtidigt några av de största och mest inflytelserika samhällsinstitutionerna. Specialnumret presenterar ett antal exempel på aktuell forskning om hur idrott kan ses som en arena där heteronormativa och mansdominerade maktstrukturer återskapas.

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället