JämställdhetRapport

Gender and civil society. Transcending boundaries

I internationell forskning har det varit väldigt lite kontakt mellan forskning om civilsamhället och genusforskning. Redaktörerna till den här antologin menar att det innebär att vi har missat en rad viktiga frågor. Boken behandlar några av dess frågor: Vilken roll spelar olika politiska sammanhang för hur kvinnor organiserar sig? Hur kan kvinnor påverka statlig genus- eller jämställdhetspolitik? Skiljer sig kvinnoorganisationer från andra organisationer i civilsamhället? Och utmanar ett genusperspektiv vår förståelse av civilsamhället?

I bokens kapitel får vi följa fallstudier av kvinnors organisering och genusanalyser av civilsamhället i olika delar av världen, inklusive Chile, Mellanöstern och Kina. Med avstamp i fallstudierna menar bokens redaktörer att de begrepp och teorier som används för att förstå civilsamhället utmanas av jämställdhets- och genusanalyser. Till exempel blir det inte lika lätt att dela in samhället i olika sektorer som civilsamhälle, marknad, offentlig sektor och familj. Istället ser de hur normer, maktskillnader och identiteter baserade på kön skapas i familjer och formar såväl hierarkier inom organisationer som de män och kvinnor som är aktiva i civilsamhället.

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället