JämställdhetRapport

Frivilligt socialt arbete med invandrarkvinnor: på jämlika villkor?

(Sammanfattningen är baserad bokens baksidestext.)

Genusperspektiv i socialt arbete är en grundbok för socionomprogrammet som presenterar teori, forskning och praktik kring kön och genus kopplat till socialt arbete, socialpolitik och sociala problem.

Boken är en antologi och inleds med en beskrivning av genusforskning om socialt arbete historiskt och i dag. Därefter kopplas frågor om kön och genus till sju viktiga teman inom det sociala arbetets teori och praktik: kön och normalitet, missbruk och hemlöshet, arbetslöshet och försörjning, könsstrukturer i professionellt socialt arbete och omsorg, makt och heder samt frivilligt socialt arbete.

Varje tema beskrivs utifrån empiriska studier och i anslutning till varje tema presenteras också en aktuell forskningsöversikt och förslag på hur temat kan användas i undervisningen. 

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället