JämställdhetRapport

Frivillighet, skyldighet eller frivillig skyldighet? Om genus och handlingsutrymme i civilsamhället

Välfärdssamhället nedrustas och det skulle kunna innebära att det sociala arbetet flyttas över på frivilligorganisationer och individer. Mot den bakgrunden diskuterar Erna Danielsson och Johanna Overud genusaspekter av frivilligarbetet.  De resonerar främst kring frivilligarbetets förhållande till staten och medborgarna och till kön och handlingsutrymme. Frågor som ställs är hur genusrelationer skapas och upprätthålls i frivilligt arbete, särskilt i vård och omsorg. Vad händer med genusrelationerna, inom organisationer och i samhället i stort, när omsorgsarbete flyttas från det offentliga till civilsamhället?

Frivillighet, skyldighet eller frivillig skyldighet går igenom den lilla forskning som finns om könsmönster i frivilligt arbete. Kapitlet sammanför forskningen med exempel från civilsamhällets organisationer och den offentliga debatten om civilsamhället och ideellt arbete. Kapitlets författare konstaterar att det finns könsmönster i frivilligt arbete som speglar den avlönade arbetsmarknaden. Kvinnor och män är aktiva i olika sektorer, och kvinnor utför större delen av omsorgsarbetet såväl inom frivilligorganisationer som i offentliga sektorn och anhörigvård. En fråga för fortsatt forskning är om kvinnors obetalda arbete ökar när omsorgsarbete flyttas från offentliga sektorn till civilsamhället och till enskilda individer?

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället