JämställdhetRapport

Frivilligarbetets kön. En översikt

Civilsamhällets organisationer spelar en allt viktigare roll i samhället och forskningsfältet runt civilsamhället växer snabbt. Trots det vet vi väldigt lite om hur det står till med jämställdheten i sektorn. Den här kunskapsöversikten sammanställer den forskning som finns om kön, makt och civilsamhället. Den går igenom såväl befintlig statistik som exempel på kvalitativa undersökningar av specifika organisationer.

Författarna menar att sektorn genomsyras av ojämlika maktrelationer. Det baseras på den bild forskningen ger av arbetsfördelningen, resursfördelningen och de värderingar kring kvinnor och män som förekommer inom civilsamhället. Kön spelar roll för vilket arbete människor gör, i vilken del av den ideella sektorn och på vilken nivå inom organisationen.

Kvinno- respektive mansdominerade organisationer behandlas olika av omgivningen och kvinnors och mäns arbete värderas olika inom föreningarna. Under 1900-talet dominerade män det ideella arbetet i Sverige, men glappet mellan könen minskade gradvis i takt med att kvinnors ideella arbete ökade under 1990-talet. Men författarna ifrågasätter om kvinnors ökande deltagande betyder att de automatiskt får tillgång till samma resurser som män. En annan fråga som ställs är om ideellt arbete utgör en politisk resurs för kvinnor givet att ojämlika villkor genomsyrar civilsamhällets organisationer.

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället