JämställdhetRapport

Frivilliga insatser i svensk välfärd – med utblickar mot de nordiska grannländerna

Kapitlet behandlar frivilliga insatser i Sverige, vilken omfattning de har, vad de handlar om, om de har förändrats under 1990-talet samt vilken betydelse vi bör ge dessa insatser för att nå en ökad förståelse av svensk och övrig nordisk välfärd. Utblickande jämförelser görs också mot de nordiska grannländerna, främst Norge och Danmark. Kapitlet utgår från undersökningar av det frivilliga sociala arbetet som genomförts inom ramen för befolkningsundersökningen med inriktning på alla slags frivilliga insatser 1992 och uppföljningen 1998/1999. Några centrala slutsatser från studien som presenteras i kapitlet är att svenskar gör frivilliga insatser i mycket stor utsträckning och att omfattningen är mycket stabil. Det tycks till och med ha skett en liten ökning under 1990-talet. De flesta aktiva individerna gör en begränsad insats räknat i tid. Omfattande frivilliga insatser görs i alla åldersgrupper men under 1990-talet framträder ett generationsfenomen där de som är födda på 1940-talet framstår som den mest aktiva åldersgruppen. Den grupp som inte gör några insatser karaktäriseras i större utsträckning av att ha låg utbildning, låga inkomster, bo i storstäder och ha haft föräldrar som inte själva var aktiva i föreningslivet. Författarna konstaterar att det inte finns någon grundläggande motsättning mellan en välutbyggd välfärdsstat av nordisk modell och ett omfattande folkligt engagemang när det gäller frivilliga insatser.  

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället