JämställdhetRapport

Från broderskap till systerskap: Det socialdemokratiska kvinnoförbundets kamp för inflytande och makt i SAP

Från broderskap till systerskap skriver det socialdemokratiska kvinnoförbundets historia ur ett genusperspektiv. Det är framförallt perioden från andra världskrigets slut till 1990-talets början som diskuteras. Historien skrivs utifrån kvinnoförbundet och dess medlemmars perspektiv, utifrån förbundets texter, personarkiv rörande några centrala personer och intervjuer med ett tiotal aktiva i förbundet.

Bokens kapitel ger en översikt av kvinnoförbundet och dess utveckling. Kampen för inflytande och makt diskuteras utifrån några centrala frågor: kvinnors representation i partiet, atomvapenfrågan, inställningen till jämställdhet och jämlikhet, sextimmarsarbetsdag och pappaledighet.

Författaren menar att kvinnoförbundets organisationsform, som en sidoorganisation till det socialdemokratiska partiet, begränsar dess handlingsutrymme. Kvinnoförbundet får ett visst inflytande och sätter frågor som representation och jämställdhet på agendan. Men det har ingen egen makt och erkänns inte som representanter för kvinnor i partiet. Det är därför upp till den mansdominerade partistyrelsen att bestämma när och på vilka villkor de lyssnar på kvinnoförbundet. Kön erkänns inte som en legitim konfliktlinje. Det innebär bland annat att könskonflikter ofta måste döljas för att frågor ska få gehör. Till exempel går sextimmarsarbetsdag från att vara en kvinnofråga till att vara en könsneutral familjefråga. 

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället