JämställdhetRapport

Framtiden i samtiden. Könsrelationer i förändring i Sverige och omvärlden

Antologin anlägger feministiska perspektiv på framtidsstudier. Det görs genom diskussioner om centrala problemområden i nutiden som antologins redaktörer bedömer kommer att ha en könspolitisk inverkan i framtiden. De problemområden som diskuteras rör jämställdhet och makt i privatlivet, arbetslivet och politiken.

Ett första problemområde är föräldraskap, vem som kommer vilja bli förälder och på vilka villkor. Frågan diskuteras utifrån olika perspektiv som befolkningspolitik, jämställdhet på individnivå och hur politiken konstruerar faderskap. Det andra problemområdet rör ansvarsfördelningen mellan könen i arbetslivet, familjelivet och välfärden.

Ett tredje problemområde handlar om vilka som blir politikens aktörer och hur politiken kommer att se ut till innehåll och form. Det rör frågor om medborgarskap och kön, kvinnorörelsens utveckling och hur jämställdhet formas som ett politikområde. Drude Dahlerup jämför jämställdhetsdebatterna i Sverige och Danmark och menar att begreppet jämställdhet kommit att betyda mycket olika saker i de två länderna sedan 1990-talet. Det gäller särskilt hur feminism och jämställdhet har fått ett genomslag i svensk partipolitik under perioden medan frågorna har marginaliserats i dansk politik. Partiernas kvinnoförbund och kvinnorörelsen verkar ha spelat en central roll i den svenska utvecklingen.

Jämställdhet och politik undersöks även i ett kapitel där Jessica Lindvert jämför svenska och australiensiska ”genuspolitiska spelregler” och i ett kapitel där Yvonne Svanström som undersöker debatten om prostitution och trafficking i svensk politik.

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället