JämställdhetRapport

Förbjuden handling. Om kvinnors organisering och feministisk teori

(Den här sammanfattningen är delvis tagen från bokens baksidestext.)

Maud Eduards belyser spänningen mellan kvinnors organisering och den demokratiska ordningens regler för hur politik bör bedrivas. Vardagliga, till synes ointressanta politiska händelser, sätts in i en bred könspolitisk tolkningsram och kvinnors organiserade krav kopplas till politisk teori. Bokens resonemang utgår från en översikt av befintlig forskning och fallstudier av kvinnors särorganisering. Ett kapitel fokuserar särskilt på kvinnors organisering mot mäns våld.

Kvinnors organisering analyseras genom några centrala frågor: Varför uppfattas kvinnors separata organisering som en utmaning eller rent av ett hot? Hur formuleras motstånd mot kvinnors organiserade krav? Vad betyder tystnaden kring män som grupp i politiken? Vad är mest förbjudet för kvinnor att göra? Eduards menar att kvinnor som organiserar sig baserat på kön bryter mot en rad normer för hur politik görs i Sverige. De utmanar samarbets- och samförståndstraditionen i svenska folkrörelser genom att ibland organisera bara kvinnor. När de inte håller sig till att arbeta med folkvalda församlingar, utan också ockuperar hus och arbetar över partigränserna, utmanar de normer för var politik görs. De utmanar även vad som räknas som politik genom att synliggöra kön, makt och strukturer. En särskilt förbjuden handling blir att synliggöra och ifrågasätta män som en politisk kategori, en grupp med makt och privilegier. 

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället