JämställdhetRapport

Folkbildning och genus – det glömda perspektivet

Antologin har sitt ursprung i en forskarkonferens 1997 med syfte att stärka den könsproblematiserande forskningen om folkbildning. Könsperspektiv på folkbildning har i stor utsträckning saknats i forskningen. Dessutom påpekas det att såväl folkbildningsarbetet som forskningen om det har varit mansdominerade.

Kerstin Rydbeck diskuterar i ett kapitel hur definitionen av vad som räknas som folkbildningsarbete utgår från mäns tolkningsföreträde. Det har gjort att enbart bildningsarbete i institutioner som folkhögskolor och bibliotek har räknats. Mer informella former av bildningsarbete, till exempel kvinnors arbete med barn,  har däremot inte inkluderats. I forskningen och praktiken har kvinnor inte behandlats som bildande subjekt, utan istället setts som objekt som tar emot bildning.

I andra kapitel diskuteras den sociala visionären Honorine Hermelin Grønbechs bildningsarbete i kvinnogruppen Fogelstadgruppen; husmorsfostran och medborgarbildning i radion, IT och idrotts förhållande till kön och folkbildning samt behovet av kvinnofolkhögskolor. Ett kapitel av Lisbeth Eriksson diskuterar resultaten av en studie om invandrarkvinnors situation i folkbildningen. 

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället