JämställdhetRapport

Feminists organising against gendered violence

(Sammanfattningen bygger på bokens baksidestext.)

Våld mot kvinnor är ett problem för samhället och dess inverkan har sedan länge dokumenterats. I denna studie belyser författaren kvinnors anti-våldsrörelse i Europa och undersöker hur feminister har engagerat sig mot könsrelaterat våld och de villkor som har påverkat deras förmåga att driva förändringsarbete. Författaren utforskar huruvida olika stater genererar olika typer av kollektivt agerande, hur antivåldsrörelser förhandlar sina dubbla roller som tjänsteleverantörer och förändringsaktörer, huruvida statlig finansiering för tillhandahållande av tjänster äventyrar de politiska aspekterna av anti-våldsarbete och i vilken utsträckning den statliga finansieringenpåverkar arbetet i rörelsen.

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället